Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ιδρύθηκε το 2005 στη μνήμη του Γιάννη Λάτση, με σκοπό τη διατήρηση της κοινωφελούς παρακαταθήκης, του διαρκούς ενδιαφέροντος και της αφοσίωσης που ο ίδιος επιδείκνυε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του στην υλοποίηση έργων προς όφελος των συνανθρώπων του ατομικά και της ελληνικής κοινωνίας συλλογικά. Από την ίδρυσή του, το Ίδρυμα επιδιώκει να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και προκλήσεις, χρηματοδοτώντας και υλοποιώντας πρωτοβουλίες σε συνεργασία με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και μοιράζονται το κοινό όραμα για τη διαμόρφωση μιας πιο ανθεκτικής, σύγχρονης και συμπεριληπτικής κοινωνίας.


Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα έχει επαναπροσδιορίσει την κοινωφελή χρηματοδοτική στρατηγική του για την περίοδο 2022-2025, η οποία εστιάζεται πλέον στη σχεδίαση, διαχείριση και χρηματοδότηση προγραμμάτων, καθώς και την υποστήριξη δράσεων τρίτων φορέων που εντάσσονται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: την Εκπαίδευση & την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων, την  Καινοτομία & τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κοινωνική Δράση & Αλληλεγγύη


Το Ίδρυμα, από συστάσεώς του, διέπεται από μια βαθιά συνεργατική φιλοσοφία που κατευθύνει τη δράση του και θέτει ως προτεραιότητα την υλοποίηση παραγωγικών συμπράξεων με εταίρους της ΚτΠ, με στόχο να προάγει την κοινωνική καινοτομία οριζόντια σε όλους τους τομείς της δραστηριοποίησής του και να μεγιστοποιεί τον κοινωνικό του αντίκτυπο. Ένα ακόμη, διαφοροποιημένο αλλά διαχρονικό σκέλος δραστηριοτήτων του Ιδρύματος είναι η λειτουργία του Πλωτού Μουσείου Νεράιδα, το οποίο έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την ανάδειξη της ναυτιλιακής, ναυτικής και επιχειρηματικής ιστορίας της χώρας, μέσα από δράσεις εκπαιδευτικού, ενημερωτικού και επιστημονικού χαρακτήρα.


Για καλύτερη επισκόπηση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του.

 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ