Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό τη συνέχιση της κληρονομιάς και της αφοσίωσης του Ιωάννη Σ. Λάτση στην υλοποίηση κοινωφελών έργων.


Το Ίδρυμα σχεδιάζει, διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί προγράμματα τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως εκπαίδευση, επιστήμη, τέχνες και πολιτισμός και κοινωνική πρόνοια και ανάπτυξη, αναπτύσσοντας συνεργασίες με φορείς της κοινωνίας των πολιτών καθώς και με κομβικής σημασίας οργανισμούς των πεδίων αυτών. Ένα επιπλέον, διαφοροποιημένο, σκέλος της δραστηριοτήτας του Ιδρύματος, είναι η λειτουργία του Πλωτού Μουσείου Νεράιδα. 


Η προσέγγιση του Ιδρύματος στη διαδικασία χρηματοδότησης θέτει ως προτεραιότητα την άμεση ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, τη βελτίωση υποδομών, την ενδυνάμωση των ΜΚΟ, την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών, την επιβράβευση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής παραγωγής και την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Ελλάδας.


Για καλύτερη επισκόπηση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του.

 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ