Πώς πραγματοποιείται η συντήρηση ενός πλοίου; Παρακολουθήστε το βίντεο από τον δεξαμενισμό του Πλωτού Μουσείου Νεράιδα που έλαβε χώρα το 2021.