Προκειμένου να αναδειχθεί ο ρόλος των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) έχει καθιερώσει, από το 1977, τη 18η Μαΐου ως την ημέρα εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων (International Museum Day). Κάθε χρόνο, το Ελληνικό Τμήμα του ICOM συντονίζει τον εορτασμό με εκδηλώσεις, ομιλίες και ειδικές ξεναγήσεις που πραγματοποιούνται στα μουσεία της χώρας μας. Μέσω της ανάδειξης του ρόλου των μουσείων, ευρύτερος στόχος είναι «η ενίσχυση της μόρφωσης, η προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, η ειρήνη και η συνεργασία μεταξύ των λαών». Το θέμα του εορτασμού για τη φετινή χρονιά είναι «Μουσεία για την Ισότητα: Ποικιλομορφία και Κοινωνική Συνοχή». Η συγκεκριμένη θεματική στόχο έχει να αναδείξει την κοινωνική αξία και τον σημαντικό ρόλο των μουσείων που, ως φορείς κοινωνικών αλλαγών και ανάπτυξης, αποτελούν σημείο σύνδεσης διαφόρων κοινοτήτων, συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή και προάγοντας την κοινωνική πολυμορφία.

 

Τα περισσότερα μουσεία του κόσμου, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα ιδιαίτερη συγκυρία, έχουν προσαρμόσει τη δράση τους και συνεχίζουν το έργο τους διαδικτυακά, υλοποιώντας ψηφιακές εφαρμογές και δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Διεθνής Ημέρα Μουσείων θα εορταστεί φέτος ψηφιακά και, για τον σκοπό αυτόν, το Ελληνικό Τμήμα του ICOM θα δημιουργήσει έναν διαδραστικό χάρτη των σχετικών δράσεων που υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν από τα μουσεία της χώρας μας.

 

Συμμετέχοντας σε αυτή την πρωτοβουλία, το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα σχεδίασε και προσφέρει στο κοινό δύο νέες ψηφιακές δράσεις. Η πρώτη είναι μια ψηφιακή περιήγηση στο μουσείο, η οποία, μέσα από αφήγηση και φωτογραφικό υλικό, δίνει στον «εικονικό» επισκέπτη την ευκαιρία να γνωρίσει τις κεντρικές ιστορίες του μουσείου, την ιστορία του ίδιου του πλοίου αλλά και την επιχειρηματική ιστορία του πλοιοκτήτη, Γιάννη Λάτση. Ο ψηφιακός αυτός περίπατος στο μουσείο πραγματοποιεί συγκεκριμένες στάσεις σε εκθέματα, κατά τις οποίες γίνεται εκτενέστερη αναφορά σε γνωστά και λιγότερο γνωστά στιγμιότυπα που συνδέονται με την ιστορία του. Πατήστε εδώ για να «επιβιβαστείτε» στο Νεράιδα και να ξεκινήσετε την ψηφιακή περιήγηση.

 

Η δεύτερη ψηφιακή δράση απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού και σκοπό έχει τη δημιουργική απασχόληση και την εξοικείωσή τους με την ιστορία του Νεράιδα. Έχει τίτλο «Το πλοίο σε καραντίνα!» και αναφέρεται στις περιόδους «ανάπαυσης» του Νεράιδα, επιχειρώντας να συνδέσει τη ζωή και την πορεία ενός πλοίου με τη δική μας κατά την τρέχουσα περίοδο. Μέσα από ερωτήματα καλεί το παιδί να αναλογιστεί και να συνθέσει την εικόνα του πλοίου, όταν αυτό ανοίξει ξανά τις πόρτες του, με μια ζωγραφιά ή/και λίγες προτάσεις. Για να ξεκινήσετε τη δραστηριότητα κατεβάστε τα pdf αρχεία «Το πλοίο σε καραντίνα!» και «Οδηγίες προς γονείς & εκπαιδευτικούς» που βρίσκονται παρακάτω στην ιστοσελίδα. Επιπλέον, διατίθεται σε pdf για χρωματισμό η αφίσα της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2020 που σχεδίασε το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων.

 

Όλες οι ψηφιακές δράσεις των μουσείων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων είναι διαθέσιμες εδώ.