Από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, θα ισχύει το χειμερινό ωράριο λειτουργίας του Πλωτού Μουσείου Νεράιδα, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

  • Παρασκευή: 17:00-20:30 (τελευταία προσέλευση 20:00)
  • Σάββατο: 11:00-18:00 (τελευταία προσέλευση 17:30)
  • Κυριακή: 11:00-18:00 (τελευταία προσέλευση 17:30)

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

 


 

Το Μουσείο έχει υιοθετήσει όλα τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με γνώμονα την ασφαλή περιήγηση των επισκεπτών στους χώρους του.

Ειδικότερα:

  • Η είσοδος στο Μουσείο και η έξοδος από αυτό θα είναι ελεγχόμενη και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του προσωπικού. Για τον λόγο αυτό, ενδέχεται να υπάρχει κάποιος χρόνος αναμονής.
  • Οι επισκέπτες καλούνται να συμπληρώσουν έντυπο Δήλωσης Κατάστασης Υγείας σημειώνοντας ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας, και να θερμομετρηθούν προτού εισέλθουν στο Μουσείο.
  • Η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (μάσκας, γαντιών, ποδοναρίων) είναι υποχρεωτική για όλους, με εξαίρεση τα πολύ μικρά παιδιά και τα βρέφη.
  • Στην υποδοχή του Μουσείου θα υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα μέσα ατομικής προστασίας και αλκοολούχο αντισηπτικό υγρό χεριών.
  • Η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ επισκεπτών θα επιτηρείται από το προσωπικό του Μουσείου.
  • Παρακαλούνται όλοι οι επισκέπτες να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού εντός του Μουσείου αλλά και στον χώρο της υποδοχής.

Σας ενημερώνουμε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος και του προσωπικού που εξυπηρετούν τους επισκέπτες θα φορούν μέσα ατομικής προστασίας.  Όλοι οι χώροι του Μουσείου απολυμαίνονται συστηματικά. Έχει ληφθεί ειδική πρόνοια για τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος ψύξης/θέρμανσης προάγοντας τον συνεχή φυσικό αερισμό των χώρων του Μουσείου.